Veebipoe www.racingacademy.eu
isikuandmete vastutav töötleja on MVR Solutions OÜ (registrikood 14905515) asukohaga Kalvei tn 60-11, tel + 372 509
0754 ja e-kiri info@racingacademy.eu .

Milliseid
isikuandmeid töödeldakse

 • nimi,
  telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba
  kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto
  number;
 • kaupade ja
  teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid
töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks
ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid
(ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja
teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit
kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu
e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja
teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja
IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui
infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete
töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks
(nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste
tegevuste täitmiseks: turundus, teavitamine uutest toodetest ja kliendile
huvipakkuvatest kampaaniatest.

Vastuvõtjad,
kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed
edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide
lahendamiseks.

Nimi,
telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi
poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks
kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe
raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed
teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid
võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe
funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja
andmetele ligipääs

Isikuandmeid
hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad
Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa
Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille
andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele,
kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy
Shield
) raamistikuga.

Juurdepääs
isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda
selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada
klienditoe teenust.

Veebipood rakendab
asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et
kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku,
muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete
edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja
ja andmemajutus) toimub veebipoe ja
volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on
kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja
parandamine

Isikuandmetega saab
tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud
ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui
isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus
nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto
sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja
säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on
ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja
tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude
täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise
jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete
kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele
vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete
kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel
esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja
jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest,
mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete
saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada
otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta
ühendust klienditoega.

Kui
isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil
õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas
otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid
esitada teavitades sellest kliendituge
e-posti teel.

Vaidluste
lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe
vahendusel (privacy@racingacademy.eu). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse
Inspektsioon (info@aki.ee)